Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

Họ và tên: Ngô Thanh Tài
Chức vụ: P. hiệu trưởng - CT Công đoàn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Di động: 0974301347
Họ và tên: Đào Thị Tâm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học

Giáo viên

Họ và tên: Võ Thị Ánh Nguyệt
Chức vụ: TTCM tổ KH Tự nhiên
Họ và tên: Nguyễn Thị Mận
Chức vụ: TKHĐ – tổ phó tổ KH Tự nhiên
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Luyến
Chức vụ: TKHĐ – Tổ trưởng tổ KH Xã hội
Họ và tên: Lê Ngọc Phúc
Chức vụ: Tôngr phụ trách đội
Họ và tên: Nguyễn Thị Hữu Duyên
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ KH xã hội
Họ và tên: Phan Hùng Lĩnh
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: La Mỹ Ánh
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Ngô Thị Thí
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Linh
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Tiến
Chức vụ: Nhân viên kế toán
Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchThông tin - Thông báo

Liên kết web

Text/HTML

BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ VINH
Địa chỉ: Xã Trà Vinh , huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0982442574
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)